اندر يوميه شدن جريده فخيمه ما

    يکم؛ بعون الله الملک الحق المبين و به همت آميز اصغر آذربايجانی مهندس ازرق چشم رييس کاتبان جريده خبر رسيد تذکره يوميه شدن بابت جريده شريفه ما با سلام و صلوات، واسطه اداره هدايت و ارشاد عوام صادر شده عنقريب عيون رعايای شريف اصفاهان به جمال جريده يوميه اصفاهان روشن خواهد شد. مبارک است انشاء الله. از قاطبه رعيت شريف بلده دعوت به عمل می آيد از برج آذار- که اميد است قمر در عقرب نباشد- هر صبح علی الطلوع خروس خوان با خرج نمودن يک فقره پول سياه، صاحب نيم من جريده يوميه با مارک « اصفاهان زيبا » شوند از آن رو که دوصد کاتب و راپورتچی و عکاس باشی و ديواندار آهنگ نموده اند در جميع موضوعات بلدی و غيربلدی و محلاتی و حاشيه ای، آن چنان کاغذ دربياورند که رعيت، محتاج به ساير جرايد يوميه و اسبوعيه و شهريه و فصليه و قس عليهذا نباشند. خداوند قوت شان دهد. می ماند پول جوهر ما که در ازمنه سابقه دستخوش نوسانات و دست اندازهای کثيره ای بوده، اغلب با التماس و ندبه پرداخت می شده است.
    دويم؛ وه که چه می کنند اين شباب اديب و هنرمند و فنان و رژيسور و آکتور و غيرذلک اصفاهانی در عرصه های عالمی! و چه سربلند می نمايند آوازه اين بلاد هنرخيز را! خبر رسيد فيلم سينماتوغرافی « ماه جبين » عمل يد آسيد روح الله حجازی طاقانکی رژيسور از اصدقای گرمابه و گلستان اين ميرزا و از طلاب علوم دينيه، به فستيوالات مينسک واقع در بلاد بلاروس و بلغراد واقع در بلاد يوغسلاوی راه يافته، رعايای بلاد کفر در اين فيلم به رؤيت طفلی می نشينند که صاحب کرامات بوده با آب نهر چراغ فيطيله ای را روشن می نمايد. ايضاً راپورت می دهند آميزعليرضا رضاداد رييس فارابی، آقا شهاب اسفنديارالدوله از اصدقای سابق جامعه اسلامی صنعتی را از بلاد کفر فراخوانده تا افلامی را که به فستيوال فجر مي رسند را تماشا نموده ممتازها را سوا کرده به مسابقه ارسال بنمايند. خداوند قوت شان داده در بلاد کفر از شر شياطين انسی و جنی محفوظ شان بدارد.

  
نویسنده : میرزا قلی‌خان راپورتچی ; ساعت ٦:٥٥ ‎ب.ظ روز ٢۸ آبان ۱۳۸٥
تگ ها :

چه تعداد طفل کفايت می کند؟

    يكم: هزيمت ابوالحرب ها در بلاد اتازوني، نشانه روشني از مغلوب شدن هر رقم مانيفست آتش افروزي، آدم كشي، جاه طلبي، طغيان و استعلا در عالم بوده، رامسفيلد نگون بخت كه دستانش تا مرفقين آغشته به خون ابناي افغان و بين النهرين بود از وزارت خلع گرديد و تيغ بران استعفا در انتظار بولتون مهارگسيخته و كونداليزا خاتون بوده، عنقريب، خبر عزل اين دو موجود در رسد بعون الله. بعيد نيست خوفا من العزل، خوي درندگي بيشتري از ايشان به ويژه بولتون سيبيل ظاهر شده پاچه بيشتري بگيرند. ليكن ظالمان به همان مآلي خواهند رسيد كه بايد. رجاي واثق هست زماني كه از قدرت عزل مي شوند از حيات نيز خلع شوند جميعا.
    دويم: چاپار خبر آورد اخوان اهل سنت پيغمبر در بلاد سيستان از خطابات جناب ميرزامحمودخان صدراعظم که فرموده بود: « کی گفته دوتا بچه کافيه؟» خشنود بوده، پای کوفته و اشک شوق افشانده، فی الحال از اين بابت مجالس سرور و فرح در آن بلاد يوماً و ليلاً ساری و جاری است. رييس العلمای آن جا اعلان داشته: شجاعت هم شجاعت ميرزامحمودخان که اين حرف ها از او صادر شده، فی الحال در مملکت اين رقم شجاعت، کبريت احمر است. مشاراليه تأکيد نمود: اولاد به هر تعداد، صالح اش خوب و محدوديت تعداد، زمان و مکان ندارد. خداوند قوه مضاعف شان دهد.
    سيم: اولتيماتوم ميرزامحمودخان صدراعظم به كالج آزاد اسلامي اثر داده، به زودي مصمم شوند بابت متعلمين اين كالج تخفيف عمده منظور نمايند. خداوند خيرشان دهد. اين تعليم و تعلم آزاد هم براي خود قصه اي داشته، هر كس از رعاياي متمول مملكت، اولاد خود را با سلام و صلوات بدين مكتب خانه اعزام و به قاعده ده شتر زر و سيم طوعاً او كرهاً هزينه نموده تا نور چشمان از تعلم، فارغ و مدرك منگوله دار آن را جهت عيال آينده شان نمايش دهند بلكه تاليف قلوب گردد. غير از اين، هيچگونه تاثيري في المثل در باب اشتغال نداشته از آن رو كه فعلا بازار مملكت محروسه مبتني بر اندوخته و سرمايه بوده، به علاوه هرکس داخل در زرنگی باشد قادر خواهد بود در آن جا به رستگاری برسد.
    چهارم: از شامات خبر مي رسد وزراي دولت فخيمه لبنان، كرور كرور استعفا نموده، عنقريب جناب صينيوره بماند و ميز عريض و طويل صدارت اش. در اثناي حرب لبنان و پيش از آن در جريان نزاع داخلي، برخي وابستگي ها عيان شد و في الحال لازم مي نمايد در محل دولت قبلي جاروكشي مفصلي شده، از نو دولت ايلافي تاسيس گردد. از غيب خبر مي رسد يحتمل شباب پاكباخته حزب الله كه در حرب اخير، آبروي اسلام و مسلمين را احيا نمودند اكثريت دولت آتيه را عهده دار شوند، اگر خدا بخواهد.

  
نویسنده : میرزا قلی‌خان راپورتچی ; ساعت ٦:٥٤ ‎ب.ظ روز ٢۸ آبان ۱۳۸٥
تگ ها :

اندر انتشار افلام ضاله از آکتورها (فرهنگی)

    اولاً؛ فستيوال تيارت اطفال بالاخره در بلاد فخيمه اصفاهان اقامه شد تا خلأ ارسال فستيوال فيلم اطفال به هگمتانه و بالمآل تعطيل آن جبران شود. احدی از فرقه های تيارت مشارک در اين فستيوال، مسمی به « فيطيله جمعه تعطيله » حاميان کثيری مابين اطفال داشته، اشتياق آنها را به شدت و حدت برانگيخته، بسکه حرکات موزون نمايش دادند اطفال، عندالخروج از صالون، کمرهايشان بلااختيار حرکت می نمود. من نمی دانم اين ميل به حرکات موزون در کجای غريزه آدمی نهفته است که طفل شيرخواره هم با استماع اصوات متناسب با مجالس لهوولعب، تکان تکان می خورد.

   ثانياً؛ خبر رسيد حين حفر خندق از بابت مترو در شارع چارباغ فوقانی، مقابل مريض خانه مرحوم آميزعلی آقا شريعتی منورالفکر، سردر باغ هزارجريب به انضمام يک استخر معظم از عهد شاه عباس صفوی دويم از خاک بيرون افتاده ولی مع الاسف بخشی از آن طعمه ماشين های محيرالعقول حفاری شده، لازم است رؤسای شورا و بلديه ملاحظه اين رقم ابنيه ميراثی را نموده تا در نظر رعيت، اشخاصی ضدفرهنگ شناخته نشوند.         

   ثالثاً؛ انتشار افلام ضال و مضل از سوپراستارهای ورزشی و آکتورهای سينما و تلفزيون و غيرذلک مدتی است ذهن برخی رعايا و شباب را به خود مشغول داشته که بالاخره اونی که داخل در فيلم بود خودش هست يا وسيله ادوات ضاله مونتاج و سرهم بندی کنی يک نفر ديگر را جا زده اند؟ و هدفش چه بوده و چند شتر زرو سيم ستانده و خودش را حلق آويز کرده يا وريدش را منقطع نموده يا به بلاد کفر متواری شده و الغرض، کرور کرور وقت گرانبهاتر از زر از ايشان اتلاف می گردد. خداوند هدايت مان کند. حالا خودش يا بدل اش به ما چه دخلی دارد؟ لابد نظميه و عدليه خودشان رسيدگی خواهند کرد.

  
نویسنده : میرزا قلی‌خان راپورتچی ; ساعت ٢:٢٢ ‎ب.ظ روز ٢٠ آبان ۱۳۸٥
تگ ها :

مدرك منگوله دار (سياسی)

اولاً؛ في الحال كه امت اسلامي از صدور حكم معدوميت تخم و تركه يزيد در بلاد بين النهرين يعني صدام فاجر پاي مي كوبند و دست مي افشانند لازم مي نمايد به جاي اقامه يك فقره چوبه دار، چند فقره نصب شده و از اسپنسرها و اصدقاي او نيز دعوت به عمل آيد تا بالاتفاق، آن بالا بروند از آن رو كه نقل موثق است سران كفر و جور در حرب تحميلي عليه مملكت محروسه ايران، كرور كرور مساعدت سري و علاني به وي حقنه نمودند و بعض سران يوروپ نيز رخصت دادند قومپاني هايشان انواع و اقسام غازات كيمياوي را به لطايف الحيل به وي ابتياع كنند.
دويماً؛ در ايام مختلفه كه رعاياي مملكت قصد بلاد اتازوني نموده بدان جا سفر مي نمايند مأموران نظميه آن جا، به قاعده كابوي هاي بلاد تغزاس، چنان كه گويي با قطاع الطريق ملاقات نموده اند برخي رعاياي مملكت مان را محبوس و از برخي اثر انگشت اخذ مي نمايند. في الحال مناسب است طرحي كه در پارلمنت مملكت به جريان افتاده كه از رعاياي اتازوني، ثبت اثر انگشت بنمايند مصوب گرديده تا خبري به منزله فصل الخطاب به سمع روساي بلاد كفر برسد كه جواب اهانه، اهانه است. يحتمل، اين امر دخلي به رعاياي آن بلاد نخواهد داشت از آن رو كه قاطبه شان يك حالات بخصوص داشته، از شدت سير در عوالم عجيبه، كك شان نمي گزد بلكه از رنگين شدن انگشتان، خوششان هم بيايد.
سيماً؛ اين كه احدي از قومپاني هاي توليد انبوه مدرك با مارك خارجه در قبال اخذ مقادير انبوهي زر و سيم به برخي نورعين هاي مملكت، مدرك منگوله دار اعطا نمايد جاي عجب نيست. آن چه كه باعث مفتوح ماندن دهان رعاياي عدالت طلب مي شود اين است كه مسببان و واسطه هاي خير! داخلي در محكمه، مبرا شده، بشكن زنان خارج شوند و يحتمل به كارهاي مماثل بپردازند از آن رو كه محكمه عدل، كار آنان را مجاز شمرده است. حال، اين كه با اين اوصاف، چه بلايي بر فرق تحصيلات نيم بند شباب مملكت نازل مي شود و انگيزه ذخيره علم و انكشاف حقيقت در آنان به چه مآلي مي انجامد بحث ديگري است. خدا به خير كند.
رابعاً؛ راپورت رسيد احدي از اكابر هنر سينما و تيارت مملكت را به وسيله هنر تجسيم، به قاعده خودشان، خشك نموده، تمثال تمام قد ايشان را به طوري كه با اصل مو نمي زند در بلاد طهران نمايش داده اند. آدم با ديدن پيكر تراشيده زنده نماي اين آكتور، ميل مضاعف مي نمايد كه آن را بغل نموده با او مصافحه نمايد بسكه عين خودشان است. دست شان درد نكند. به مخيله ضعيف اين ميرزا رسيد چه خوب بود اگر در همين قواره و به همين كيفيه، تمثال اكابر جان فشانده و سفر نموده مملكت از قبيل ميرزامحمدعلي رجاءالدوله صدراعظم دولت دويم كه بواسطه اشقيا از ما ستانده شدند را هم درآورده نمايش مي دادند.

  
نویسنده : میرزا قلی‌خان راپورتچی ; ساعت ٢:٠٠ ‎ب.ظ روز ۱۸ آبان ۱۳۸٥
تگ ها :

اندر صدور غلط از کونداليزا خاتون

    اولاً؛ فی الحال که برخی ادوات حربی مملکت فخيمه قبل از آن که واسطه عسکريان مجهز و آبداده، به آسمان ارسال گردد ديدگان فتنه را نشانه رفته است در خيمه گاه عدو، چنان ولوله ای برپاشده که عنقريب خبر برسد جل و پلاس مجتمع نموده از خليج فارسی، فرار بنمايند. خبر رسيد کونداليزا خاتون، از فرط مخافت، دچار سهو و نسيان شده، اغلاط کثيره ای از او صادر می شود. صهاينه، اعلان نمودند که اين رقم ادوات حرب در عالم نظير نداشته آن چه رشته اند پنبه شده است؛ از آن جا که راپورت داده اند هر کدام از اين اجرام ضدحرب سماوی به طور خوشه ای حريف هر رقم ادوات ضدخود بوده و توسط ماشين های محيرالعقول رصد مسمی به « رادار» هم قابل رؤيت نيست و تا پانصد فرسخ طی طريق می نمايد. حبذا به اين صنعت آوانگارد! از طرفی، آتش افروزان که به دروغ اعلان نمودند در حال اجرای تمارين حربی با رفقای عربی هستند دستشان رو شده فرمانده بحری جنود مملکت محروسه گفت: هر چه اين بحر بی ساحل را وسيله عدسی ديد زديم جز طيور آسمان چيزی رؤيت نشد. چه دروغ زن های بی قاعده ای!

    دويماً؛ اقامه عنقريب الکسيون در مملکت اتازونی، رؤسای فرقه های آن جا را به جان هم انداخته، به يکديگر القابی متضمن اسامی دوابَ و چارپايان اهلی و وحشی و دورگه و الخ می دهند؛ به طوری که صدای محافل استظهار از حقوق حقه حيوانات درآمده که به چه حقی نام اين بی زبان ها را بر روی خود می نهيد؟ اين ها جايگاه، منش و روش حيات خود را دارند که در جای خود محترم اند و نهادن اين اسامی بر روی ساير موجودات غير عادی، کاستن منزلت آنان است.

    سيماً؛ خبر می رسد طالبان اصلاحات در عرصه پلتيک عنقريب به اجماع می رسند. چشم شان روشن و جمع شان جمع باد! پس از اقامه جلسات مکرر در باب هزيمت و ايراد اتهام به يکديگر در مورد ميزان و نحوه کوفتن ميخ در طابوت اصلاحات، اين راپورت به منزله ختم هر رقم ناسزافشانی، مبهم گويي و به سمت ديگر فکنی و از طرفی منورشدن مفهوم مبهم اصلاحات برای رعيت و به طريق اولی خودشان است؛ از آن رو که تا پيش از اين، هيچ معلوم نبود. مبارک است ان شاء الله. حضور متعادلان اين قوم در عرصه پلتيک و تبعيد دوآتشه های بی مهار از خود، مايه رونق بازار و تأمين جملگی سلايق موجود در ميان رعاياست.

  
نویسنده : میرزا قلی‌خان راپورتچی ; ساعت ۱:٤۱ ‎ب.ظ روز ۱٤ آبان ۱۳۸٥
تگ ها :

مانيفست آسيد خليل يا زمانی که جوگير می شويم (فرهنگی)

    اولاً؛ مسلسليات ديجيطالی تلفزيون در ماه صيام ماضی، به قاعده افراطيون به دامان ماوراء غلطيده، فی المثل يک فقره چشم باطن را وصله نمودند به چشم سر و چه کارها که از او صادر ننمودند. اين که در سنه ماضی، ابليس ملعون را تجسم نمودند باز باورپذيرتر می نمود، ليکن اين که احدی از رعيت، که هيچ بهره ای از صفای باطن ندارد با اتصال يک قرنيه - که فی حد نفسه فقط منعکس کننده جهان مادی بر روی حجاب شبکيه است - يک شبه دارای چنين کرامات و فضايل بشود سالکين طريق را دچار حيرت نموده از فردا صبح علی الطلوع، قوم مذکور به صف دريافت کنندگان قرنيه خواهند پيوست و اوستاد و رياضت و چله نشينی و طی طريق و الخ را ترک خواهند گفت.
    از جانبی، گماردن آکتورهايي که خود واقعی شان با کاراکتری که بدانان اعطا می کنند فرسخ ها فاصله دارد رعيت را دچار خوداعتقادات مخلوط بينی کرده... از قضا سرکنگبين صفرا خواهد فزود. آن ميرزا حسين محجوب که ما سابقاً وی را در فستيوال اطفال، کشف ريش نموده، شلوار جين پوشيده و مشغول استعمال دخانيات رؤيت نموديم با اين آسيد خليل صحاف زاده صاحب کرامت، تفاوت چشمگيری می نمود اميد است چشممان اشتباه کرده باشد.
    از سوی ديگر، اتمسفری که متعاقب اين رقم سريالات فراگير می شود و رعيت بی نوا را دچار جوگيری می سازد هم تماشايي است. علاوه بر اين که خود حسين آقا محجوب هنوز از شمايل سيد خليل بيرون نشده و هنوز با لحيه انبوه و کت شلوار مندرس تردد می نمايد يحتمل مراجعات رعيت به وی جهت افتتاح سرکتاب و دعانويسی برای بازشدن بخت دختران ترشيده و شفای مرضا و فروش منزل و غيرذلک نيز رو به فزونی خواهد گذارد. شاهدش همين پروگرام زنده شبکه فخيمه اول در يوم عيد بود که از وی درخواست نمود آياتی از مصحف کريم را تلاوت بنمايد و آقا خليل محجوب، آيات قرآن را از روی همان مصحف دست نويس فيلم، به چنان درهم آميختگی قرائت نمود که هر کس قضيه را نمی دانست گمان می برد تورات است که به عبری تلاوت می شود. هيچ بعيد نيست قرآن دست نويس معروف ايشان نيز امامزاده شده، محل کسب و کاسبی عده ای فراهم آيد.

  
نویسنده : میرزا قلی‌خان راپورتچی ; ساعت ٦:٠٠ ‎ق.ظ روز ٦ آبان ۱۳۸٥
تگ ها :