قطار اصلاحات ورسيون تركي

   يكم- احدي از جرايد نوشت اردوغان رييس‌الوزراي مملكت عثماني قطاري موسوم به قطار اصلاحات به راه انداخته است. چشم اتراك روشن باشد ان‌شاء‌الله. معلوم نيست اردوغان ميرزا از ورسيون ايراني اين قطار الهام اخذ كرده اند يا خير. اگر جواب مثبت است لازم مي‌نمايد همين حالا خصايص اين قطار و سرعت مطمئنه آن و ايستگاه‌هايي كه در صورت لزوم افرادي پياده يا بيرون افكنده خواهند شد؛ همچنين مسايل خطير شيخوخيت، پرچمداري، علمداري، دشمنداري،شعار، شعور، انتخاب، انتصاب، دور، تسلسل، مسلسل، كلت كمري، موتور هزار، چانه زني از فوق و تحت، مصافحه با انگشتر و بدون انگشتر و قس عليهذا را به طور دقيق تبيين نمايند تا فردا مسأله‌ساز نشود.
    دویم- احدي از سناطورهاي مجنون امريكي بابت تخريب هوا عليه باريتعالي اقامه شكوي نموده است. وي در دادخواست خود كه معلوم نيست به كدام عدليه ارسال نموده از حضرت حق به جهت وقوع طوفان، زلزال و سيلان شكايت كرده. وي ايضاح داده است كه طبق قانون، عليه هر كس مي شود اقامه دعوي نمود حتي خداي عالميان. به نظر مي رسد ظرفيت دارالمجانين امريكي از وجود اين رقم آشفتگان ذهني مشحون است و لذا كار سپردن مشاراليه بدانجا قدري به طول انجاميده. اين ادعيه «اللهم اشف كل مريض» در اين ايام از آن جا كه عموميت دارد شامل حال مرضاي كفار- منجمله ايشان- هم مي شود؛ لهذا مداومت بر اين دعا در شفاي مرضاي كفار و زنادقه و بالمآل گشايش در امور مسلمين مجرب خواهد بود.
    سیم- مرشد نصاراي كاتوليك واقع در ممالك روم از استقبال كونداليزا خاتون امريكي ابا نمود. باباي اعظم نصاري ظاهراً قبول مشاراليها را مساوي ضخامت حجاب ها دانسته في الحال مشغول زدايش حجب قبلي است كه بر اثر ملاقات امثال كونداليزا حاصل آمده؛ خداوند از سر تقصيرات شان بگذرد.
    چهارم- وزير خارجه صهاينه، افطاري داد؛ قبول درگاه ابليس باشد ان شاءالله. ميهمانان عبارت بودند از مشتي اغواشدگان ممالك مصطلح اسلامي كه با اين حكومت آشتي كرده رابطه برقرار نموده اند. از قرار مسموع، سلام فياض رئيس الدوله انتصابي محمود عباس رئيس خودخوانده و غيرمشروع ممالك اشغالي هم افطار خود را در معيت ايشان باز كرده. سفراي رياكار ممالك مصر و اردن و موريطاني ظاهراً خاطرشان نبوده كه صوم در سفر مشروع نيست و لذا از تماشا دادن يك رياي معقول هم عاجز بوده اند.

  
نویسنده : میرزا قلی‌خان راپورتچی ; ساعت ٧:۳٧ ‎ب.ظ روز ۳۱ شهریور ۱۳۸٦
تگ ها :

علم اصلاحات بر دوش كيست؟

    يكم- اين پرچم اصلاحات بالاخره بر دوش چه كسي شايسته است قرار گيرد؟ امروز احدي از مخدرات طهراني به جريده تليفون مي كرد كه پرچم دار اصلاحات من هستم؛ آنان دروغ مي گويند. گفتيم شما؟ گفت: صاحب يك فقره سالون اصلاحات در محله جنبي.
گفتيم: از چه رو؟ گفت: آن زماني كه ما سردمدار هر رقم اصلاح در اين مملكت بوديم اينها كجا بودند؟ اين تيغ در دست كه بود؟ اين بند را كه مي انداخت؟
با عذرخواهي تليفون را سرجايش گذاشتيم شر نشود.
    دويم- رئيس جنود امريكي در عراق، يك شيء غريب شبيه اجرام سماوي را كه معلوم نبود سنگ پاي قزوين است يا گوگرد محلات جلو عدسي تلفزيون ها برده كه اين هم مدرك دخالت ايرانيون در مملكت عراق. راپورتچي ها مي پرسند: اين ديگر چه رقم مدركي است؟ گفته باشد: اين قطعه اي از موشك هاي ايراني است كه هر يوم و ليل به طرف جنود ما در عراق ارسال مي شود. از قرار مسموع، راپورتچي ها قدري سر خود را خارانده، دوربين ها را خاموش كرده رفته اند بخوابند.
    سيم- بعد از آن كه راپورت رسيد استعمار آلزايمر گرفته انگليز با غربال در صحاري ايران دنبال طلا مي گردد خبر رسيد رد پاي وي در مناقصات تليفون و مخابرات هم يافت شده است. بعيد نيست در صورت ممتاز شدن انگليز در اين مناقصه مخابراتي، صبح به صبح، متن و صداي مكالمات تليفوني اين ميرزا با عيالش بر تارك تارنماي بي بي سي بدرخشد. اي وا منزلا!
    چهارم- راپورت رسيد در طياره خانه مهرآباد دعوا شده يك دوجين شيشه منكسر گرديده كه چرا به نورچشمي ها رخصت اولين پرواز را داده ايد و به منتظران صفوف بليط، نيشخند تحويل؟ في الحال خدمه مشغول تنظيف خرده شيشه ها هستند و قرار است يك محلي براي منتظران مسافرت جوي تعيين نموده تا لاعلي الترجيح به هركس آمد بليط بدهند ولو به اين ميرزاي گيوه پا.
از قرار مسموع هركس از طياره خانه داخل مي شده و يك ورقه سفارشي در دست داشته به طرفه العيني راكب طياره مي شده و حسرت به دلي منتظران را در پي مي آورده.

  
نویسنده : میرزا قلی‌خان راپورتچی ; ساعت ۱۱:٥٧ ‎ق.ظ روز ٢٧ شهریور ۱۳۸٦
تگ ها :

کمبود حمام سونا در گراند هتل اوین

    یکم- کیان میرزای تاج بخش از جواسیس معزز، عنقریب است از هفت مملکت آزاد شوند لیکن از آن جا که هاله نیستند ممکن است غیبوبت ایشان قدری طول بکشد. امروز از ایشان نقل شد که فرموده اند درگراند هتل اوین معضلی نداشته اند جز خزینه آب سرد و گرم که در میان شباب به « جکوزی» مشتهر است؛ خداوند قوت شان داده ایام آزادی را هم به همین نمط بگذرانند. مشتی از رفقای ما پیامک دادند که اخیراً از زندگی بدون سونا و جکوزی خسته شده اند و زبانم لال هوس جاسوس شدن به مخیله شان خطور کرده؛ خدا به خیر کند.

    دویم- آن آجودانی که بلاد قم را به جهت آمیز محمود خان صدراعظم قرق کرده بود معزول گردید؛ خداوند رحم نماید. شایسته است وی را بالکل معزول نکنند و اداره یک شارعی را بدو بسپارند که بالاخره عیالوار است؛ حالا یک خبطی هم کرده.

    سیم- آن رفرمیست قدیمی که خواب های کن فیکون کننده شان مشهور است دوباره به اصدقا سفارش موکد کرده اند که مبادا حالا یقظان باشید شب انتخابات شما را قیلوله سنگین برباید و ذیل به صدر و صدر به ذیل بیاید. یک دوسالی بخوابید و شب انتخابات هشیار شوید که در غیر این صورت، قدرت از کف تان رفته است. گفتم قدرت، یاد جمله مقصوره دیگری از ایشان افتادم که گفته بودند: ما به نیت خدمت به خلق خدا آن قدر کار می کنیم تا به قدرت برسیم.

    چهارم- از قرار مسموع رییس بلدیه طهران عمل پسندیده و مقبول طی طریق با موطوسایکل را از یاد نبرده در کمال تواضع با یکدست کت شلوار سفید یک کرور تومانی سوار بر یک فقره مرکب گازی شده فوراً خود را به جلسه بزرگان رسانده. از قرار معلوم محمدعلی میرزا صدراعظم دولت دویم هم با یک چنین وسیله ای طی طریق می نموده ؛ با این فرق که از کت شلوار یک کرور تومانی خبری نبوده؛ رحمت الله علیه.

    پنجم- با فرار جنود بریطانی از بلاد بصره و سرحدات شلمچه، جنود امریکی تعدادی کلب شکاری جایگزین آنان نموده اند تا امر پاچه گیری ادامه یابد. کلاب زبان بسته مذکور به زبان بی زبانی این امر را کسر شأن دانسته تمرد می کنند.

ششم- آلودگی نفطی بحار خلیج فارسی واسطه احدی از شرکات داخلی باعث گردید حاکم هرمزگان به ولات آنجا تلغراف بزند که مسأله را مسکوت گذارده صدایش را درنیاورند. حالا صدایش را درنیاورند دم خروس که بوی نفط می دهد که!

 

  
نویسنده : میرزا قلی‌خان راپورتچی ; ساعت ۱٠:٤٦ ‎ب.ظ روز ٢۳ شهریور ۱۳۸٦
تگ ها :

سود بانكي در آخرالزمان

    يكم- پرتاب سكه هاي ده سنتي فضولان به سمت رئيس آژانس ذره اي وي را به ستوه و صدايش را درآورد. البرادعي كه سالياني است در تيررس اين مسكوكات قرار گرفته، وجدانش بيدار شد؛ غرض ها را دور ريخت؛ راپورتي مصلحانه داد و صداي مغرضان را درآورد. وي گفت: كساني كه در مسير تعامل ممالك ايران-آژانس خلل وارد مي آورند كانه اراذلي هستند كه انتهاي درشكه نشسته، به طرف راننده پول سياه مي پرانند. آخرين راپورت ها حاكيست جيب اراذل از سكه هاي ده سنتي خالي شده است.
    دويم- بوش ثاني دچار هجوگويي هاي متعدد شده «اوپك» را به جاي «اپك» استعمال كرده، رؤساي جمهور را عوضي گرفته، راه را اشتباهي رفته، عنقريب است رايس خاتون را به جای عیال خود بگیرد و نتیجه اش آن بشود که مادام العمر از جنس ماده دوری گزیند.
    سيم- سود بانك ها چه نسبتي مي تواند با آخرالزمان داشته باشد؟ با عنايت به فرموده احدي از وكلاي مجلس شوري جواب اصح را معلوم نماييد؛ آجركم الله:
1- زماني كه بانك ها سود ندهند آخرالزمان است.
2- زماني كه بانك ها سود نگيرند آخرالزمان است.
3- آخرالزمان را بانك ها معين نمي نمايند.
4- در آخرالزمان بانكي وجود نخواهد داشت.

  
نویسنده : میرزا قلی‌خان راپورتچی ; ساعت ۱:۱٦ ‎ب.ظ روز ۱٩ شهریور ۱۳۸٦
تگ ها :

منشأ صدور پيامك هاي ضاله

    يكم- خبر رسيد جاپوني هاي چشم بادامي، پول نفط ايران را به واحد «ين» به خزانه مملكت محروسه ايران واريز نمودند. خداوند قوت شان داده چشم هاشان را فراخ گرداند. اين اولين بلدي است كه به تقاضاي ايران براي جايگزيني دولار امريكي با پول بلاد در معاملات جواب مثبت داد. عنقريب است دولار امريكي به خاك سياه بنشيند ان شاءالله.
    دويم- چشم اعراب باديه روشن. اخوي شاه سعودي قصد احداث يك فقره حزب نموده است. در اين حزب كه تأسيس آن نشان از گشايش فضاي پلتيك و تكثر و تعدد اصوات دارد اين شيوخ وزين حضور خواهند داشت: سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اميرسلطان خالد بن عبدالعزيز آل سعود، شاهزاده بندر بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود، سلطان فيصل بن عبدالعزيز آل سعود، سلطان سليم بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود، اميرسعودبن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود... الي آخر...
    سيم- منشأ و منبع صدور پيام هاي مقطع تليفوني ضاله كشف گرديد. احدي از معاونين و مشاورين و رؤساي بيش از حد برجسته دفتر دولت سابقه فرمودند: «تنها رسانه ما SMS است.» چشم اعزه روشن.

  
نویسنده : میرزا قلی‌خان راپورتچی ; ساعت ۱:٠٥ ‎ب.ظ روز ۱٧ شهریور ۱۳۸٦
تگ ها :

اندر طي الارض هاله

    يكم- هاله خاتون اسپنديار با استفاده از «هاله» بودن خويش طي الارض نمود و به طرفه العيني داخل در ممالك محروسه پروس (اطريش) گرديد. توضيح آن كه «هاله» كه حجم و ابعاد ثلاثه ندارد قادر است بدون اذن قبلي از دست مأموران غيب شود. وي در اولين نطق خود بعدالفرار گفت: «اجازه بديد فعلاً بخوابم».
    دويم- چشم فتنه در خيمه گاه »نهرالبارد» در ممالك شامات مسمي به لبنان كور شد و رأس قواي ضاله فتح الاسلام به ملاقات ملائكه غلاظ شداد نايل گرديد. به همين مناسبت مجلس ترحيمي در بلاد رياض پايتخت ممالك سعوديه اقامه خواهد شد. از عموم برادران سلفي، صاحبان ريش دو قبضه، وابستگان آل بن لادن و مرحوم محمدبن عبدالوهاب و اسلام اصيل مستر همفر دعوت به عمل مي آيد در اين مراسم مشاركت نمايند. وسيله اياب و ذهاب دم در خيمه گاه نهرالبارد موجود است. طياره مخدرات جداگانه طيران خواهد كرد. شركت در اين مجلس موجب تشفي خاطر شاه و وليعهد خواهد بود.
    سيم- مدتي بود از فتنه صهاينه در فالسطين اشغالي راپورت نرسيده بود. اليوم راپورتي رسيد كه علت فروكش كردن آتش جنگ معلوم گرديد: اولمرت، رأس صهاينه داخل در زمين شده مشغول حفر نقبي است تا جان خود را نجات و سهام بلا را از خود دفع نمايد غافل از آنكه به فرموده رب العالمين: «اينما تكونوا يدرككم الموت و لو كنتم في بروج مشيده ».
وي كه في الحال مشغول بازديد از نقب ايجاد شده است گفت: كانه اين جا آخر عالم است. مطلعين به وي توصيه كرده اند كه زحمت قبركن را زياد نكند و همان جا مكث كند تا تقديرش در رسد. ان شاءالله.
    چهارم- بلاد بصره از لوث جنود بريطاني خالي گرديد بحمدالله. خبر مي رسد رعاياي بين النهرين شيلنگ به دست گرفته مشغول تطهير شهرند. عنقريب است ساير ممالك اسلام هم از بقاياي بوش تهي گردد (لازم به پرانتز است قبل از تطهير مكان هاي خالي شده، مستحب است آن جا را هفت بار خاك مالي نمايند؛ آجركم الله.)
    پنجم- دويمين مرحله تعويض درشكه هاي فرسوده به اجرا درمي آيد. به نظر مي رسد شايسته است وزارت محترم داخليه كه متولي احزاب هم هست طرحي را مصوب كند تا به موجب آن سياسيون ملي مذهبي فرسوده نيز جايگزين شوند. اين امر هم به مصلحت اسلام است هم به نفع خود آن معمرين كه اخيراً با استعمال عينك ليواني و سمعك ديجيطالي در مجامع حاضر مي شوند و مرض لاعلاج نسيان گريبانشان را گرفته و سهوالكلام زياده از آنان صادر مي شود.

  
نویسنده : میرزا قلی‌خان راپورتچی ; ساعت ۱۱:٤٦ ‎ق.ظ روز ۱٤ شهریور ۱۳۸٦
تگ ها :

اندرپالايش جبهه رفرميسم

    يكم- برخي سران رفرميست مملكت از عزم شان براي پالايش جبهه رفرميسم راپورت داده اند. در اين راستا اين ميرزا به آن رؤسا توصيه اكيد مي نمايد: به جهت پالايش اين جبهه ابتدا از صافي هاي رايج استفاده نمايند؛ اگر پاسخ نداد قدري محل مذكور را حرارت دهند تا ناخالصي ها به سطح بيايد آن گاه تفاله ها را دور بريزند؛ اگر افاقه نكرد جبهه مذكوره رابه پالايشگاه جنوب برده تصفيه نمايند؛ اين بار اگر توفيري نكرد دور بيندازند كه ارزش اين مصائب را ندارد. ايضاً از جبهه مشاراليها خبر رسيد كه رؤسايش قصد نموده اند تابلو تعويض نمايند. اين ميرزا در راستاي توصيه هاي سابق به رؤساي مذكور سفارش مي نمايد در انتخاب تابلوي جديد و اشعار آن سعي بليغ نمايند تا حتي الامكان:
1- استخوان هاي مرحوم ابوالقاسم فردوسي در گور به رعشه در نيايد.
2- خداي ناخواسته اين بيت از آن مرحوم در عالم برزخ صادر نشود:
بسي رنج بردم از اين ناكسي
كه شعرم شده تابلو هر كسي
    دويم- سابقاً رئيس بلديه طهران فرموده بود اليوم احدي از وزراء هم فرمودند كه: چنان چه رعايا در مسير شوارع و محلات، چاله اي كشف نمودند به مكتب ايشان تليفون كرده صله بگيرند. شايسته است آقايان به اين دو معضل بغرنج ذهني جواب گويند كه: 1- اعتبار اين صله جات كه يحتمل با هجمه رعايا بالغ بر پول نفط مي شود از كجا فراهم خواهد آمد؟ سر كيسه خليفه كه سالياني است دوخته شده 2- مشكل چاله ها حل گرديد بحمدالله؛ تكليف چاه هاي ويل موجود بر سر راه شوارع چه مي شود؟ آيا كشف آنها هم صله دارد؟ محل تأمين اعتبار آنها كجا خواهد بود؟
    سيم- مملكت مصر هر رقم رابطه با ممالك ايران را منوط كرده است به تغيير نام شارع شهيد خالداسلامبولي. شايسته است مملكت محروسه ايران نيز رابطه را مشروط نمايد به:
1- تغيير نام رامسس ثاني (فرعون) - كه جسدش موجود و مشهود است - به بوش ثاني كه اين يكي مثال حي و حاضر آن يكي است.
2- تغيير نام اهرام ثلاثه به برج ميلاد.

  
نویسنده : میرزا قلی‌خان راپورتچی ; ساعت ۱٠:٠٠ ‎ب.ظ روز ۱۱ شهریور ۱۳۸٦
تگ ها :

اخلال آل سعود در مناسك الهي

    يكم-عنقريب است عمره مستحبه تعطيل شود خداي ناخواسته. يك فرقه افراطي در ممالك حجاز كه دين و آيين را كج فهميده اند و در موسم حج، سجاده به دست گرفته بر سر زايران مي كوبند كه چرا از بيت الله تبرك مي جوييد در موسم عمره هم بيكار ننشسته زايران را به خيال خود امر به معروف و نهي از منكر مي نمايند. اين خشك مغزان كه لحيه كمتر از دوقبضه را حرام مي دانند و هنوز به نسوان رخصت راندن درشكه و حق رأي نمي دهند از سركردگان سلفي خود عقب نمانده در اهانت به زايران علوي سنگ تمام گذارده اند. خاطرم هست در موسم حج و در طواف حرم الهي، زاير بيت الله را در حال احرام به اتهام سوءقصد توقيف كرده با خود به محبس مي بردند. من نمي دانم يك زاير محرم كه غير از لباس احرام هيچ به همراه ندارد چه قصدي مي تواند به بيت الهي داشته باشد جز عرض نياز؟ ايضاً خبر رسيد مأموران سرحدات حجاز از زوار ايراني اثر دست اخذ نموده اند. متقابلاً شايسته است از شيوخ پهناور حجاز عندالورود به ممالك ايران علاوه بر اثر دست، اثر بطن نيز اخذ نمايند؛ زيرا قبل از ورود مشاراليهم به هر مكان ابتدا بطن آنها وارد مي شود سپس خودشان.


    دويم-جنود مسلح ايراني يك فقره سلاح توليد نموده اند كه صداي رئيس جنود اسراييلي را درآورده، مجبور شده است به فاصله اندك ميان جنگ افزار صهاينه با جنود اسلام اعتراف بنمايد. اين سلاح قادر است بعد از رها شدن نيز از فرمان جنود اسلام تبعيت كرده همان جايي را ملاقات نمايد كه آنها قصد مي نمايند.
    سيم-بعض اساتيد آمريكي افاضه كرده اند به جهت تأليف قلوب بين رعاياي آمريكي و ايراني و احداث تفرقه ميان ملت و حكومت مملكت فخيمه ايران، دو ملت، شاخه زيتون به يكديگر اهدا نمايند. براين اساس و از آن جا كه شاخه زيتون در ممالك ايران كمياب است بايسته مي نمايد رعاياي ايراني متقابلاً شاخه گل خرزهره اعلا تقديم نمايند.
    چهارم - از قرار مسموع در ايالات متحده، پوشش البسه مقطع و كوتاه براي رجال هم ممنوع گرديد. قابل عنايت پاره اي مديران و مجريان تلفزيون خودمان و جرايد منتقد كه نزديك بود چشم مأموران نظميه را از بابت دعوت رعايا به التباس البسه وزين درآورند.

  
نویسنده : میرزا قلی‌خان راپورتچی ; ساعت ۸:٢٩ ‎ق.ظ روز ۱٠ شهریور ۱۳۸٦
تگ ها :

به صورت نسوان به سيرت رجال

    يكم- اليوم اسب مان تمرد مي كرد و فرمان نمي برد؛ علي الظاهر از سهميه بندي خبردار شده فخر مي فروشد؛ مجبور شديم با درشكه زير سطحي مسمي به «مترو» طي طريق نماييم. همين كه داخل در زمين شديم يك جوانك مزلفي رويت شد كه به صورت، داخل در نسوان بود و به سيرت، داخل در رجال. با كلي استغفار دوباره رويت نموديم ديديم بله جوانك، مرد است؛ ليكن آن قدر اصلاحات (بمعني الاعم) كرده بود كه به يك مخدره مكشوفه مي مانست. براي اين ميرزا يقين حاصل شد كه آخرالزمان در رسيده. غمض عين نموديم تا دم در جريده. داخل جريده كه شديم خبر رسيد نظميه، دكان دكاكيني كه اقدام به اخذ ابروان رجال مي نمايند يا زلف آنان را در هوا قائم نگه مي دارند، تخته مي نمايد؛ خداوند اينان را قوت دهد و بلاد اسلام را از وجود آنان تهي گرداند. ايضاً خوانديم كه ماموران نظميه در جريان تفتيش، احدي از دكان هاي اصلاحات نسوان را ملاقات نموده اند كه يك رجل فخيم السيبيل آن را اداره مي كرده؛ نستجيربالله. كار بدانجا رسيده كه بي بي سي- عليه ما عليه- هم كه راپورت اين توقيفات را داده جرات سوگيري نداشته و فقط از قول احدي از رجاله ها نوشته: «اوا خب دلم مي خواد».
    دويم- خياط به كوزه اندر شد. شيرين خاتون وكيله الدوله را عدليه ايالات متحده تحت تعقيب قرار داد. از قرار مسموع، شيرين خاتون مذكوره با احدي از رعاياي مقيم فرنگ قرار داشته كه به زحمت او و به نام شيرين كتابي منتشر بنمايد؛ ليكن خاتون ما دبه آمده و في الحال طرف كه وقت خود را مستغرق و هدر ديده به عدليه آن جا اقامه شكوي نموده است. بعيد نيست نيمي از جايزه نوبل در اين ميان مصرف شود.
    سيم- احدي از آقايان دوباره نطق فرموده اند: «درگيري اصلي ما با آمريكا اقتصاديست.» در اين راستا و در راستاهاي ديگر معلوم مي شود:
1- ارسال گلوله توپ به سمت طياره ايراني واسطه جنود بحري امريكي و اسقاط 290نفر از اتباع بي دفاع ايراني در خليج فارسي، نتيجه يك تتمه حساب وصول نشده ميان دو بلاد بوده است.
2- انهدام سكوهاي نفطي ايران واسطه جنود امريكي دليلي نداشته است جز بددهني شاگرد دكان آميرزاتقي سقط فروش با احدي از اتباع امريكي در جريان يك معامله پرسود چاي اعلا.
3- تسليح و تجهيز صدام عفلقي عليه مملكت محروسه ايران محض به اجرا گذاشتن سفته هاي آمريكا در بانك هاي جهاني بوده است.
4- از آن جا كه چك شركت دخانيات ايران در نزد قومپاني سيگارت وينستون و مارلبرو برگشت خورده بود دولت امريكي نيز اقدام به پناه دادن به فرقه روسياه منافق در آن بلاد نموده است.

  
نویسنده : میرزا قلی‌خان راپورتچی ; ساعت ٦:۳٧ ‎ب.ظ روز ۳ شهریور ۱۳۸٦
تگ ها :