الياس‌ميرزا در محضر بوش

    يكم- آقا اين كوكاكولا و ببسي كولا و كذاكولا علاوه بر آن كه مرض قند مي‌آورد مال صهاينه است و لازم مي‌نمايد كارخانه‌جات توليد آن در مملكت فخيمه ايران و خاصه در ارض طوس تخته شود. تظاهركنندگان يوم‌القدس يك طومار به درازاي دويست ذرع امضا نموده مطلب فوق را از دولت فخيمه طلب كرده و ضمناً نوشته‌اند: شير مادر را از اطفال دريغ مي‌داريد و بدانان اين زهرماري كه معلوم نيست كدام مواد كيمياوي داخل آن است و به علاوه، مال صهيونيست‌ها و مسمي به «نستله» است را به حلقوم آنها وارد مي‌كنيد؟ از آن طرف قهوه و حلويات و شيريني‌جاتش هم كه در بازار مسلمين به ثمن بخس به فروش مي رسد. جمع کنید اینها را خوبیت ندارد.


    دويم- بوش هم افطاري داد. في‌الحال ابليس مشغول پايكوبي و دست‌افشاني است از بابت اين كه استادش از عهده عمل خير برآمده است. از غيب خبر مي‌رسد ابليس كه در هيئت الياس ميرزاي سريال اغماء پس از فريفتن رزخاتون سراغ گل ديگرش «جورج» رفته، قصد اغواي وي را داشت ملتفت گرديد كه اين يكي با بقيه تومني 9 شاهي توفير دارد؛ لذا ضمن عذرخواهي، زانوي تلمذ به محضر وي زده و في الحال مشغول پاس‌نمودن ده واحد درس معارف شيطاني در كلاس درس استاد مي‌باشد.


    سيم- احدي از عمارات مجلله دولت سابقه واقع در منطقه جوردن طهران در معرض بيع قرار گرفت. دولت اعلان كرده است بدين عمارت مجلل احتياجي ندارد و اگر هم داشت داخل در آن نمي‌شد كه موجبات استغفار فراهم مي‌آمد. از آقايان متمولين، آقازادگان متمولين، سرمايه داران نيمه خصوصي، خصوصي و فراخصوصي، خرده بورژواها، صاحبان زر و سيم متورم و بلامصرف دعوت مي شود در مزايده فوق شركت نمايند.
به نظر مي رسد با توجه به نياز شديد بالا شهر، محل فوق‌الذكر جاي مناسبي باشد براي تأسيس يك فقره كلينيك تخصصي علاج امراض حیوانات اهلی‌شده، دست‌آموز، خانه‌زاد، ترجيحاً پاكوتاه يا از نوع مال آقاي پتي‌بل.

  
نویسنده : میرزا قلی‌خان راپورتچی ; ساعت ۱٢:٢٢ ‎ب.ظ روز ۱٥ مهر ۱۳۸٦
تگ ها :

در تشعشعات وجودی محمود میرزا

    يکم- راپورت حاضر مربوط است به پنج گذشته از مهرماه جاری که برای احدی از سایت های خبری تحریر یافت؛ لیکن ظاهراً اصدقا زیاده عبادت نموده، خواب قیلوله فراشان گرفته این راپورت هنوز بر تارک آن سایت درخشش نمی کند لذا این جا می گذاریم که درخشش نماید؛ طاعات آقایان قبول باشد ان شاء الله.

    دويم- اين تشعشعات وجودی رجای امم، محمود ميرزای صدراعظم، اکناف عالم را فراگرفته متاع او در هر بازاری مشتری داشته هرکس از او سخن می گويد. حتی رفرميست های مملکت و منتقدان لايزال دولت هم وجدان خود را منکوب ننموده مبادرت به تحسين ايشان در ماجرای کالج کولومبيا نمودند؛ منجمله آن صاحب وقار و سکينه، مسافر لندن و پاريس و مدينه، آقاسيد عطاء الله - حفظه الله -  در وبلاغ شخصی تحرير فرمودند که آبروی اسلام ابتياع گرديد و سپس آن الواطی که رييس کالج کولومبيا شده را فصل مشبعی مذمت نمود. خداوند قوتش داده يک بار ديگر توفيق شرب لبن چارپايان نصيبش گرداند.

    سيم- از جانب ديگر راپورت رسيد مشتی وطن فروش، عقب وزير خارجه صهاينه که يک مخدره بيکاره است راه افتاده، در تظاهرات عليه مملکت فخيمه ايران مشارکت نمودند. اساساً حيف می نماید جماعت مذکور را با اسامی ايرانی خطاب نماييم؛ فی المثل اگر «اکبر عطری» را « مناخیم عفن » بنامند نیکوتر است.

    چهارم- رؤسای خائف و جبون امریکی از خوف آن که مبادا معرکه محمود میرزا دوباره برپا شود به یک طرفة العین قانونی گذراندند تا رؤسای ممالک مخالف، حق نداشته باشند از یک فرسخی کاروانسرای خود در نیویورک فراتر رفته ارکان ظلم را به مخاطره اندازند؛ بیچاره ها بدفرمی فک شان نازل شده است.

    پنجم-  طلاب کالج های علمی اعلانیه داده اند که در آیین استقبال از محمودمیرزا شرکت می کنند تا شجاعت، حب وطن، آرمانخواهی و عدلجویی پاس داشته شده زنده بماند؛ بارک الله فیهم. شایسته است رعایای شریف طهران و سایر بلاد از همین الان به سمت طیاره خانه مهرآباد حرکت کرده تا قافله شان به موقع برسد و از ملاقات محمود میرزا محروم نشوند. کمی آذوقه به همراه بیاورید که محتمل است بر اثر ازدحام رعیت، قوت یافت نشود. یراق اسبان و اشتران را هم تازه کنید تا خدای نکرده ابن السبیل نشوید.

    ششم- به جهت آن تاجر ایرانی که محض تجارت و معامله به کردستان عراق رفته بود و واسطه جنود امریکی موقوف شد حاکم کردستان خودمان اعلان نمود مادام که تاجر مذکور رها نشود مرز فی مابین مسدود خواهد بود. انسداد مرز ممالک محروسه ایران با اکراد عراق به طور یومیه هزارهزار دولار امریکی خسران برای اکراد دارد. فی الحال اکراد یک چشم اشک و دیگری خون، التماس می نمایند که سرحدات باز شود لیکن حرف حاکم کردستان یکی است. زیاده عرضی نیست.

  
نویسنده : میرزا قلی‌خان راپورتچی ; ساعت ۱٢:٠٧ ‎ب.ظ روز ۱۱ مهر ۱۳۸٦
تگ ها :

در ممالك متحده غوغاست

    يكم- اليوم در ممالك متحده غوغايي برپاست. ميرزا محمود خان صدراعظم با سفر خود بدان ممالك ولوله عجيبي ميان رعيت برپا نموده تلفزيون هاي شاه دوست و غيره ماتم گرفته اند كه اين حجم مطالب رسانه اي پيرامون محمود ميرزا را چگونه توجيه نمايند. رعايا كرور كرور تظاهرات اقامه مي نمايند و مشتي صهاينه به انضمام وزير خارجه بيكارشان عليه محمود ميرزا اقامه اجتماع نموده اند. اين وزير خارجه صهاينه كه يك رأس مخدره است وظيفه خطير شستن طفل و اداره شوهر را رها كرده به وزارت روي آورده ليكن مع الوصف هنوز بيكار است.
عجالتاً بلاد نيويورك آرامش ندارد. بعيد نيست بوش دويم تعطيلات آخر هفته خود را جلو انداخته به انضمام عيال و كلب محبوبش به زيرزمين مزرعه اش پناه ببرد. عجب ترتيبات ناصحيحي مصدر امور عالم را فراگرفته.
    دويم- اين كوشنر فرانسوي كه درباره ممالك محروسه ايران غلط زيادي صادر نمود قصد كرده با سفر به ايران به دست بوسي ملت ايران نايل آمده از كلمات مغلوط صادره اش عذر تقصير بخواهد ليكن ميرزا علي آقا لاريجاني به وي رخصت نداده و به او فرموده است؛ فعلاً بمان تا دنده ات نرم شود
   سيم- مراسم تعظيم و تفخيم اطفال چه گوارا در بلاد طهران اقامه گرديد؛ پناه بر خدا. يعني آن موقع كه ارنستو با كوله پشتي عازم حرب خفيه و چريكي عليه ايمپرياليزم شد اولاد و اطفال او هم شيردان خود را برداشته قنداق خود پيچيده در معيت او به جبال آمريكاي لاتين رفته اند که ما از آنان تجلیل می نماییم؟

  
نویسنده : میرزا قلی‌خان راپورتچی ; ساعت ۱:٢۱ ‎ب.ظ روز ٤ مهر ۱۳۸٦
تگ ها :