در شقه شقه شدن رفرميست‌ها

    يكم- احدي از وزراء ممالك تشغيل شده فالسطين مسمي به اسراييل از راپورت مراكز تجسس امريكي درباره پروغرام ذره‌اي ايران برآشفته، يقه دريده، اشك ريخته كه ما نقشه‌ها ترتيب داده دسيسه‌ها كرده بوديم جملگي نقش بر آب شد.
    دويم- روس‌ها با آنجلوساكسون‌ها اعم از امريكي و انگليزي درافتاده ميانه‌شان شكرآب شده عنقريب است بوتين دست به سلاح ذره‌اي برده هر دو مملكت را خاكستر بنمايد. اما تيرگي روس با اتازوني از بابت سپر تدافع موشكي بوده كه به بهانه ايران در ممالك يوروپ استقرار يافته اما مآل و غايتش همان مملكت روس است. كار به جايي رسيده كه روس‌ها تهديد به استعمال سلاح ذره‌اي نموده‌اند خدا به‌خير كند. علي‌مانقل چنان‌چه اين سلاح استعمال شود تا هزار فرسخ آن طرف‌تر از محل استعمال، هيچ دابةالارضي زنده نخواهد ماند؛ كأنه اسرافيل است كه در صور مي‌دمد. روس‌ها اما با انگليزي ها درافتاده‌اند چون روز به روز عمليات قشون جاسوسي دو طرف مكشوف شده هي قنصول است كه از دو بلاد اخراج شده جاسوس ديگري جاي او را مي‌گيرد.
    سيم- اليوم در بلاد بصره جشن و پايكوبي برقرار بوده به رعايا صمغ و حلوا مي‌دهند از بابت اخراج ايادي انگليز از آن بلاد. سابقاً راپورت داده بوديم كه رعيت بصره از بابت ذهاب انگليزيان، قدح قدح آب آورده شهر را تطهير مي‌نمايند ليكن از قرار مسموع تتمه جنود انگليزي اليوم خارج شدند شهر يكدست شده. عنقريب است ساير جنود اجنبي از ساير بلاد بين‌النهرين خارج شوند و روسياهي به ديگ بماند.
    چهارم- رئيس‌الوزرايي كه در داخله يوماً و ليلاً كمر به خدمت خلق بسته، خواب شب او به قاعده پنج‌يك آقايان معترض بوده، يك پاي او در طهران و پاي ديگرش در بلاد سابقاً فراموش شده بوده، در خارجه صيت شهرتش تا نيمكره دويم زمين رفته، خرماي احمدي نژاد از خرماي بصره شهره‌تر بوده، بيت ابيض يك لجنه‌اي داشته مختص كارهاي اين آدم و رؤساي كفر و الحاد گرگيجه گرفته‌اند از اعمال زيكزاكي او مگر مي‌شود هيچ كاري براي ايران نكرده باشد؟ پناه بر خدا. احدي از رؤساي رفرميست كه هر از گاهي حرف‌هاي نابهنجار مي‌زند عليه محمود ميرزا سخن رانده كه هيچ عملي براي مملكت صورت نداده.
    پنجم- جبهه رفرميسم دو شقه بود اليوم چند شقه شده يكي به يمين مي‌زند يكي به يسار يكي به وسط يكي به فرايمين و يسار و وسط. بعد از انشقاق اوليه يك طايفه عصباني اما پدرآمرزيده‌تر رفرميست‌ها از مابقي در الكسيون رئيس‌الوزرا در سنوات ماضيه، جمعي از اين مابقي هم به طايفه مذكوره پيوسته اعلان وفاداري مي‌نمايند و از سايرين برائت مي‌جويند. في‌الحال جبهه رفرميسم دو نفر كاريزما، سه نفر ليدر، چهار راهبر، پنج ساربان، شش ناطق، هفت سكرتري جنرال، يك دوجين سرليست و تعداد معتنابهي متوهم راهبري دارد.
همين حاليه راپورت رسيد احدي از اين متوهمان گفته است: جملگي‌مان از يك «جا» لطمه خورديم. وي معلوم ننمود آن «جا» كجا بوده اما يحتمل مقصود ايشان يك «جاي حساس» باشد.
    ششم- مباحثات ايران و امريكا تا زمان مجهولي به تعويق افتاد بحمدالله. رجاي واثق هست اين مباحثات تا استيفاي كامل حق ممالك محروسه ايران به تعويق افتاده آن گاه به محاق برود. اصولاً مباحثه و ملاقات با ائمه كفر جز براي معدوم نمودن آنان جايز نيست: «فقاتلوا أئمه الكفر».

  
نویسنده : میرزا قلی‌خان راپورتچی ; ساعت ٢:۱۳ ‎ب.ظ روز ٢٧ آذر ۱۳۸٦
تگ ها :

دور ايران در هشتاد روز مانده به انتخابات

    يكم- دو فرقه از رفرميست‌ها بد نحوه‌اي به جان هم افتاده به سوي يكديگر چاپار ارسال مي‌نمايند و همديگر را متهم به دخالت در هزيمت مي‌فرمايند. شايسته مي‌نمايد رفرميست‌هاي مذكور قدري خويشتن‌داري نموده تا به مجلس هشتم شورا راه يابند آنگاه ميدان براي ايراد اتهام، ناسزا، تحصن و اعتصاب غذا با سرو مرغ و مسمي فراخ‌تر خواهد بود.
    در احدي از اين مراسلات آمده است: «حضرت‌عالي واقفيد كه شكست خورده‌ايم... آيا به ياد داريد تندروي‌هاي خارج از ظرفيت جامعه، از سوي حزب مشاركت... نتايج كنوني را براي اصلاح‌طلبان و كشور به وجود آورد؟ آيا به خاطر داريد كه مبدع ترازوي وزن‌كشي در انتخابات شوراها شما بوديد...»
    قارئين محترم جريده، انحراف ما از ادبيات خودمان به ادبيات جديده را غمض عين بفرمايند.
    دويم- مشتي اراذل و اوباش از بلاد ديگر قصد طهران نموده در لباس طلاب دانشگاهي مي‌خواستند وارد كالج طهران شوند و آنجا را مشوب كنند ليكن مأموران خفيه آنها را توقيف كرده آلات قتاله آنان را ضبط نمودند. راقم سطور عرض می‌نماید شمشير و ساطور و چاقوي قصابي چه مناسبتي با دموغراطي دارد كه اينان با آن وسايل قصد اقامه دموغراطي داشته اند؟
    سيم- بوش ثاني از عمله خود در دولت مطالبه نموده است كه در قبال معدوم نمودن نوارهاي اعترافات محبوسين در غوانتانامو سكوت پيشه كنند. علي‌الظاهر بعد از پودر نمودن ماشين‌هاي استراق سمع در مراكز جاسوسي امريكي عقب آن گزارش كذايي، نوارهاي اعترافات متهمان هم ذوب شده است كه اگر نمي‌شد ارتباط آل‌بوش با آل‌لادن بيش از پيش مكشوف مي‌گرديد.
    چهارم- احدي از رفرميست‌ها گفته است: «كانديدا نمي‌‌شوم مگر آن كه خداوند تحولي ايجاد كند.» به نظر مي‌رسد تحول مورد نظر مشاراليه شامل يك دسته تحولات عمده در زمينه مسائلي چون فروش تراكم، تخفيف به سازندگان برج عاج حامي رفرميسم، گشايش در مسأله دهش‌هاي خارج از ضابطه، هبه آن تكه زمين در فراخ‌جاي مورد نظر، مصالحه آن يكي عمارت فخيمه مطمح نظر و ساير گشايشات! در زمينه آزادي‌هاي مدني، زدني، خوردني و بردني باشد.
    پنجم- سفرهاي بلدي رفرميست‌ها دور ايران در هشتاد روز مانده به انتخابات آغازيدن گرفت. ابتدا يزد آن‌گاه مشهد، آن‌گاه تبريز، آن‌گاه كرمان آن‌گاه خوزستان و همين‌طور بگيريد از حواشي به سمت مركز. خداوند آميرزا محمود صدراعظم را خير دهد كه با ارج‌گذاري به رعاياي مستضعف يك كار پسنديده ياد اين رفرميست‌ها داد. ليكن «انما الاعمال بالنيات»؛ نيت محمود ميرزا كجا و نيت رفرميست‌هاي مذكور كجا. بيت:
خال مه‌رويان سياه و دانه فلفل سياه
هر دو جان‌سوزند اما اين كجا و آن كجا؟
    ششم- في‌الحال راپورت رسيد در مملكت بين‌النهرين در هر يوم هيفده رأس سرباز امريكي از فرط دپرسيون و فشار روحي خود را معدوم مي‌نمايند. عنقريب است آه مادران اين سربازان كه براي مشتي دولار خود را بدين باطلاق داخل كرده‌اند بوش ثاني و اتباع وي را بگيرد و جملگي پا در هوا شوند.
    هفتم- ميرزا غلامعلي‌خان حدادالدوله به مملكت فرعون سفر خواهد نمود، مبارك باشد ان شاءالله. لازم است غلامعلي ميرزا در بدو ورود به مملكت مصر، بر سر مزار خالداسلامبولي فاتحه خوانده، آن‌گاه در پارلمنت حضور يافته به وكلاي آنجا متذكر شود كه يا رابطه با صهاينه را از بيخ منقطع نمايند يا اسم خود را از مسلمان به مجوس تغییر دهند. به حسني مبارك آفتاب لب بوم نيز يادآور شود كه اين آخر عمري بعد از نيم قرن يكه‌تازي در حكومت به تقاعد انديشيده، محترمانه كنار رفته از اعمال ماضيه خود استغفار نمايد.

  
نویسنده : میرزا قلی‌خان راپورتچی ; ساعت ۱٠:٢٠ ‎ب.ظ روز ٢۱ آذر ۱۳۸٦
تگ ها :

اليوم يوم‌الافتضاح

    يك دوجين از مراكز جاسوسي امريكي همگي با هم اعلان كردند: ممالك ايران عقب بومب ذره‌اي نبوده و نيست. بناءً علي هذا گزینه اصح را تیک مرحمت نمایید آجرکم الله:
1- بوش ثاني فعلاً مشغول به چه امري است؟
الف- در خزينه آب سرد غوطه‌ور شده است.
باء - حبّه روانگردان و جوشانده گل گاوزبان و سنبل‌الطيب استعمال مي‌نمايد.
تاء- به اتفاق كلب و عيال خود به زيرزمين مزرعه‌اش التجا نموده.
ثاء- انگشت شست مي‌مكد.
2- سيستم جاسوسي امريكي مشغول به چه امري است؟
الف- وسائط استراق سمع خود را پودر مي‌نمايد.
باء - يك هنگ از عمله پخمه خود را بازنشسته مي‌كند.
تاء- زبان فارسي خود را تقويت مي‌كند.
ثاء- با كاگ‌ب معاهده امضا مي‌نمايد.
3- جان بولتون به چه كاري اشتغال دارد؟
الف- سيبيل‌هاي خود را ناشيانه از بيخ تراش مي‌دهد و صورت خود را زخمي نموده است.
باء- حبّه ايكس تركانيده.
تاء- مطالعات خود را تقويت كرده مديتيشن تعليم مي‌بيند.
ثاء- به روانكاو مراجعت كرده است.
4- كونداليزا خاتون به چه كاري اهتمام مي‌ورزد؟
الف- شوهر اختيار نموده.
باء- با رفيق سابق خود تلفناً سخن مي‌گويد.
تاء- داخل در صف جراحي پلاستيك به‌سربرده، ناچار شده است سيم‌هاي ارتودونسي را از دهان خارج بنمايد.
ثاء- در تيزاب خوابيده است.
5- صدراعظم صهاينه چه مي‌كند؟
الف- پشت ديوار ندبه به سر مي‌برد.
باء- به درون تونل پيش ساخته‌اش خزيده، ورد مي‌خواند.
تاء- به روح شارون لعن ارسال مي‌كند.
ثاء- مو کشت می‌نماید.
6- البرادعي كجاست و چه انجام مي‌دهد؟
الف- خرسند به سرزمين آباء خود (مصر) رفته دشداشه پوشيده ام‌كلثوم گوش مي‌دهد.
باء- عمله آژانس را شام مي‌دهد.
تاء- نام خود را به «ممدآقا برادع‌زاده پامناری» تغيير داده است.
ثاء- كلّه سلطانيه را ماچ مي‌نمايد.
7- مركل‌خاتون در چه حالي است؟
الف- رنگ زلف خود را تعويض مي‌نمايد.
باء- بر روي تردميل رفته وزن خود را كاهش مي‌دهد
تاء- با سكرتر خود دعوا كرده رژ لب او را كش مي‌رود.
ثاء- در حال دوچرخه‌سواري باخ استماع می‌نماید.
8- اعراب باديه چه مي‌كنند؟
الف- عقال از سر برداشته به گردن خود پيچيده فشار مي‌دهند.
باء- داخل در فتوشاپ مشغول تنظيم اسناد جزاير ثلاثه‌اند.
تاء- كت و شلوار و كراوات استعمال نموده لحيه خود را به‌قاعده دو قبضه تقصير نموده‌اند.
ثاء- حرمسرا را تعطيل نموده‌اند.
9- گوردون براون انگليزي چه گونه است؟
الف- قريب دو ساعت است به طاق چشم دوخته برنمي‌دارد.
باء- به هايدپارك لندن رفته «بوي فرند» خود را -العياذبالله- كيس مي‌نمايد.
تاء- به ممالك ايرلند استقلال داده است.
ثاء- به كليسا رفته در مراسم عشاي رباني شركت جسته در حال اعتراف در نزد كشيش است.
۱۰- اتحاديه يوروپ چه كاري صورت مي‌دهند؟
الف- به جهت اتباع خود حساب سيبا مفتوح مي‌نمايند.
باء- سكه يورو با نقش تخت جمشيد ضرب مي‌كنند.
تاء- كليه اجناس ايراني گمركات را ترخيص نموده‌اند.
ثاء- سران خود را به تور شترسواري نايين فرستاده‌اند.

  
نویسنده : میرزا قلی‌خان راپورتچی ; ساعت ٩:٢٤ ‎ق.ظ روز ۱٤ آذر ۱۳۸٦
تگ ها :

در باب مسافرت به چين

    يكم- اليوم احدي از رؤساي رفرميست مملكت با سيصد خدم و حشم به دعوت فرقه كمونيست! به مملكت چين و ماچين تشريف برده‌اند. اين ميرزا سفارش اكيد مي‌نمايد اگر چنانچه احياناْ در مسير طرق و شوارع، شخصي طاس و ژنده‌پوش مسمي به «دالايي لاما» رئيس فرقه بودائيان اپوزيسيون جدايي‌خواه تبت را مشاهده نمودند خود را به آن يكي كوچه بزنند كه ملاقات با وي در حكم اعلان جهاد به حكومت چين است و در صورت ملاقات، بعيد است سالم رجعت بنمايند؛ چراكه آنجا بلاد ايران نيست كه با هر كس از معاندين و مخالفين و مغرضين ملاقات نموده آنها را به جريده خود آورده و تروخشك كنيد تا عليه حكومت فخيمه قلم عداوت به دوات كين فرو كنند و بر كاغذ غرض بنشانند.
    دويم- برخي جرايد داخليه با ذوق زدگي زايدالوصفي اين خبر را نشر دادند:
«رفرميست ها در الكسيون هيأت مديره شركة چند منظوره كاركنان وزارت داخليه فاتح ميدان شده رقبا را به‌در كرده اند.» مبارك است ان شاءالله.
 جرايد مذكوره آن‌گاه نتيجه گرفته‌اند كه بر اين اساس، رفرميست‌هايي كه بابت هزيمت در انتخابات ماضيه، دپرس شده هر كدام به گوشه‌اي خزيده، بعضاً نطق‌هاي ناصواب ايراد مي‌كنند و صهاينه را به شوق مي‌آورند لابد در الكسيون آتي مجلس هشتم فاتح قاطع ميدان خواهند بود. اين كه رفرميست‌ها در اين ايام كه بر آنان سخت و تلخ مي‌گذرد چنين آرزوهايي مي‌نمايند البته جاي ملامت نيست؛ للمريض حق و للسالم حق. (از جملات قصار ميرزا).
    سيم- هر دم از اين باغ چيزهاي تازه مي‌رسد. منشأ مبادرت ننمودن كونداليزا خاتون رايس وزيرخارجه مجرد امريكي به ازدواج معلوم گرديد. گرچه اين ميرزا از بازگويي آنچه در راپورت‌ها آمده شرم حضور دارد ليكن گزيري ندارد كه اشاره بنمايد به اين كه مكشوف گرديده است كه خاتون مذكوره «لزبين» هستند. توضيح بيشتر آن كه «هموسكسوئل» تشريف دارند. ايضاح بيشتر آن‌كه «همجنس خواه» هستند. اليوم ايراد سيصد مرتبه ذكر استغفار به جهت كاربست اين واژگان مهجور بر اين ميرزا لازم شد.
    چهارم- اين كه عدليه بريطاني، منافقان خلق را از فهرست ارهابيون عالم حذف كند و در پي آن صداي وزير داخليه آنجا به اعتراض بلند شود يا دوباره بعد از چندي داخل فهرست شوند تغييري در حكم لايتغير الهي در مورد آنان كه همان ذلت و مسكنت و آوارگي و نفي بلد باشد حاصل نمي‌شود كه در سنن الهي تغيير راه ندارد.
    پنجم- جريده «لوس آنجلس طايمز» نوشت: «لحن آمريكائيون در قبال ممالك محروسه ايران قدري مليّن شده از شاخ‌وشانه كشيدن‌هاي سابق خبري نيست.» اين البته اعتبار و دوامي ندارد چراكه لحن رؤساي امريكي تابع نوع مزاج‌شان است؛ به اين ترتيب كه يك روز كه مزاج‌شان تسهيل شده است لحن‌شان هم به تبع، مسهل است و در ايام سخت‌مزاجي و يبوست قس عليهذا.

  
نویسنده : میرزا قلی‌خان راپورتچی ; ساعت ٤:٢٢ ‎ب.ظ روز ۱٢ آذر ۱۳۸٦
تگ ها :

در عزوبت ساركوزي

    يكم- اين‌كه آنابوليس به هزيمت دچار شود جاي عجب نيست؛ عجب آن‌جاست كه كوفي عنان رئيس كل سابق عالم، مؤتمر پائيزي را محكوم به هزيمت دانسته معلوم نيست چرا زعماي عالم مادام كه در مصدرند كالاعمي والاصم‌اند ليكن همين كه اولين حقوق بازنشستگي را دريافت كردند بلبل زباني مي‌نمايند.
    دويم- جنود اسلام در ايران يك فقره ماشين زيربحري توليد نموده‌اند كه چهار برابر امثال خود حركت نموده قبل از آن كه امواج رادار دشمن با آن ملاقات كند و رجعت بنمايد از محل مزبور دور شده دست جنرال فالون كه هيچ دست ابليس هم از ايصال به آن كوتاه است؛ كثرالله امثاله.
    سيم- طرح احداث منزل ارزان قيمت تحت‌الارضي تنفيذ گرديد بحمدالله. اين ميرزا نيز از فردا دست عيال و اولاد را گرفته به‌درون زمين اسباب‌كشي خواهد كرد؛ غفرالله لنا ولكم. لازم به ذكر نيست كه طرح بديع فوق‌الذكر از مزاياي عليحده‌اي برخوردار است منجمله آنكه نياز به احداث گورستان و همچنین پرداخت پول قبر در بلاد زيرپوستي نيست و از اين جهت درهربار مردن قريب يك كرور تومان عايد شخص مرحوم خواهد شد.
    چهارم- احدي از رفرميست‌هاي فسيل شده از عهد پارينه‌سنگي اصلاحات در مجلس شورا گفته است: كابينه نهم كه هيچ، كابينه اهل بيت عصمت را هم استيضاح خواهيم نمود.
اين ميرزا پيشنهاد مي‌نمايد براي آنكه تكليف‌مان يكسره شود - خاكم به دهن- كابينه خداوندي را هم به جهت سؤال به بهارستان دعوت بنمايند.
اين ميرزا از بعد از اين پيشنهاد، در انتظار هلاكت است. خداوند رحم نمايد.
    پنجم- رفتن پسته ايران به ممالك غصبي اسراييل آن حكومت را دچار دغدغه اساسي كرده خوف آن مي‌برند كه تحريم ايران بدين سبب دچار مخاطره اساسي شده پسته‌هاي مذكوره در آن ممالك دندان‌گير واقع شوند و تقاضا فزوني بگيرد. پيشنهاد سيم ميرزا آن است كه هرچه پسته دهان نگشوده است براي صدور به آن ممالك بسته‌بندي نموده به همراه صد شتر دندان مصنوعي ارسال نمايند. حيف پسته خندان كرمان است كه به حلقوم صهاينه برود.
    ششم- يك فقره طياره تركي كه حامل فيزيكدانان هسته‌ای ترك بود از آسمان به سوي زمين اسقاط شده رحم الله من يقرأ الفاتحه... بعيد نيست از فردا عنوان شود كه مسعودخان بهنود هم در آن طياره بوده از يك توطئه سهمگين عليه وي و ساير فيزيكدانان روشن‌فكر جان سالم به در برده.
    هفتم- ساركوزي دربدر بدنبال زوجه مي گردد. از انواع مخدرات امثال كاندوليزا خاتون سينگل، مدوناي شهير، بيوه شارون، مريم خاتون قجر (اگر اخيرا طلاق ايدئولوژيك داده شده) و ساير مخدرات نمونه عالم مستدعيست دعوت وي را اجابت کنند ثواب دارد.

  
نویسنده : میرزا قلی‌خان راپورتچی ; ساعت ۱۱:٥٤ ‎ق.ظ روز ۱۱ آذر ۱۳۸٦
تگ ها :

شاوز آخر هر هفته در طهران

    يكم- هوغو شاوز ونيزوئلايي كه به‌تازگي هر هفته تعطيلات خود را در طهران مي‌گذراند هول در دل راپورتچي‌ها انداخت و قصد داشت بومب ذره‌اي در ميان آنان رها سازد ليكن به‌خير گذشت و مكشوف گرديد كه مزاح مي‌نمايد؛ خلّدا... ملكه. في‌الحال مناسبات و معاهدات اين چند ماهه دو بلاد معادل دويست سنه ماضيه بوده يحتمل از تاريخ كشف قاره امريكي هم فراتر رفته بعيد نيست به جهت اجراي معاهدات، بخشي از اتباع آنجا مدتي ساكن ايران شوند و عده‌اي از مهندسين ما هم به شرط ياري آب و هوا به امريكاي لاطين بروند. خود شاوز كه فرمود: ايران بيت خودمان است.
    دويم- يك شاهزاده سعودي يك فقره قمر مصنوعي به جوّ زمين ارسال كرده و اين چنين پروپاگاندا نموده: «مشاهده تلفزيون ما صلوة فجر را از شما خواهد ستاند»؛ يعني چنان مهيج است كه تا نصف‌الليل به تماشا نشسته نماز صبحتان قضا خواهد شد. از اين‌كه مذهب سلفي با آن تصلّب و خشكي‌اش به يك همچه جايي برسد معلوم مي‌شود كه از بيخ معتبر نبوده.
    سيم- دولت ممالك متحده با يك دست پس مي‌زند با يكي پيش مي‌كشد؛ از طرفي تهديد مي‌نمايد از آن‌طرف به‌طور خفيه پيام ارسال مي‌نمايد كه مذاكره بنماييد درمانده‌ايم. عنقريب است مذاكرات ايران و امريكا مجدداً درحالي آغازيدن بگيرد كه طرفين در دو طرف ميز مايلند چشم يكديگر را از حدقه خارج بنمايند.
    چهارم- كوشنر وزير خارجه افراطي افرنسيه از عشق خود به صهاينه و عقد اخوت خود با امريكائيون خبر داد. معلوم نيست حالا كه عشق او اين چنين علانيةً قابل ذكر است، سرّاً چه رقم دلدادگي و جنون و رابطه‌اي با صهيونيست‌ها و امريكائيان داشته و دارد. لازم است منوچهرميرزا منبعد ضمن رد ملاقات با وي و فرستاده‌اش بابت همان يك فقره ملاقاتي كه با وي داشته به مدت چهل روز، روزي سيصد مرتبه استغفار نمايد به صيغه كامله بلكه رفع حجاب شود.
    پنجم- احدي از رفرميستها گفته: «از رقابت مورمورم مي شود»؛ يعني نفس رقابت برايم خوشايند است؛ پناه بر خدا؛ مگر اين رقابت بر سر كرسي دنيوي چه ارجي مي‌تواند داشته باشد كه آقا را مورمور كرده است؟ معلوم است آمال رفيعه اخروي در ذهن و عمل آقايان نسياًمنسياً واقع شده است؛ خدا به‌خير كند.
    ششم-شيرين‌خاتون وكيلة‌الدولة كه بسته به جهت باد گاهي خود را مي‌پوشاند و گاهي مكشوف ظاهر مي‌شود و معلوم است كه ته‌مانده پول نوبل را هم خرج كرده كه مجبور است وكالت مجرمان را تقبل كند در نطقي جديد خواستار تعليق ذره اي شده، پيرپاتال‌هاي ملي مذهبي هم از قضا چنين طلبي نموده‌اند. خداوند سرنوشت آدم را به مرحوم نوبل و قنصول‌گري بلاد خارجه گره نفرمايد.
    هفتم-اليوم استعمال قليان در امكنه عمومي بأي نحو كان قدغن شد ليكن در اندروني منازل-اگر مخدرات تجويز كنند- منعی ندارد؛ خدا خيرشان دهد. در دوران اصلاحات، نظميه مي‌خواست قدغن كند ليكن ميراث‌الدولة‌هاي سابق و ليبرال‌دموكرات هاي فعلي به بهانه به‌مخاطره افتادن قهوه‌خانه‌هاي ميراثي و فرار توريست‌ها نگذاشتند اين كار صورت عمل بگيرد.
    هشتم-اين ايام شمار كساني كه توهم منجي‌گري يا ارتباط با منجي پيدا نموده‌اند رو به تزايد گذارده، غير از اين‌كه لازم است متوهمان مدتي محبوس شوند و تحت دوادرماني و نفس‌درماني قرار گيرند بايسته است پديده مذكوره پاتولوژي اساسي شده تا معلوم شود اين صدمه از كجا نشأت مي‌گيرد. يمكن كه در روند صدمه‌شناسي به‌جايي برسيم كه در بعض جاها نحوه تعليم تعليمات خودمان عليل بوده است؛ الله اعلم بالصواب.
    نهم-ولد محمودميرزاي صدراعظم مثل ساير اولاد ذكور مملكت سرش را تراشيده كوله‌اش را برداشته راهي خدمت وظيفه در يك محلي كه از دم و دستگاه ابوي به دور باشد گرديد. حبّذا بر اين مساوات. لازم است ساير رجال مملكت نيز الگو گرفته، آنهايي هم كه پول داده سربازي اولادشان را خريداري نموده‌اند پول را پس گرفته اولاد خود را به خدمتي بفرستند كه آدم ساز است.

  
نویسنده : میرزا قلی‌خان راپورتچی ; ساعت ٥:٤٩ ‎ق.ظ روز ۱ آذر ۱۳۸٦
تگ ها :