ابعاد و اعماق اختلاس

۳: برادر، عامل اصلی بزرگترین اختلاس تاریخ بانکداری ایران هستند. آنها مه آفرید، مهرگان و مرداویج امیرخسروی معرفی شده اند.

۴: کارخانه بزرگ دولتی که این برادران "با ارائه صورتهای مالی که برخی از آنها غیرواقعی است،" از سازمان خصوصی‌سازی خریدند.

۲۲: درصد، میزان سودی که بانک ملی جزیره کیش بابت خرید دیون شرکت امیرمنصور آریا مطالبه کرده بود. میزان سود مصوب بانک مرکزی برای خرید دیون، ۱۶ درصد است.

۴۵: دقیقه، مدت زمان به فروش رفتن سهام بانک آریا (از ساعت ۶ تا ۶:۴۵ صبح) وابسته به گروه امیرمنصور آریا.

۵۰: میلیون تومان، سرمایه اولیه شرکت توسعه سرمایه گذاری امیرمنصور آریا هنگام تاسیس در سال ۱۳۸۳

۷۱: میلیارد تومان، مبلغ بدهی درج شده در ترازنامه گروه ملی صنعتی فولاد در سال ۱۳۸۹ (بدهی واقعی تنها برای اعتبارات اسنادی ۱۴۸۰ میلیارد تومان بوده است.)

۱۳۸: فقره، اعتبار اسنادی داخلی-ریالی که گروه امیرمنصور آریا با بانک صادرات شعبه ملی گروه اهواز "تبانی" کرده است. تنها ۳۳ فقره آن به ارزش ۶۳۱ میلیارد تومان ثبت شده است.

۴۰۴: میلیارد تومان، ارزش کل وثیقه هایی که این گروه در قبال تعهدات ۲۰۱۴ میلیارد تومانی خرید گروه ملی صنعتی فولاد به بانک داده است.

۴۷۹: میلیارد تومان، مبلغ خرید دیون شرکت امیرمنصور آریا توسط بانک سامان. کل سرمایه این بانک ۳۰۰ میلیارد تومان اعلام شده است.

۵۰۰: میلیون تومان، سرمایه شرکت امیرمنصور آریا در اواخر سال ۱۳۸۹

۷۶۱: میلیارد تومان، مبلغ دیون شرکت فولادفام اسپادانا (از زیر مجموعه های گروه آریا) که به بانک ملی کیش فروخته شد. این مبلغ ۳۴ برابر کل سرمایه این شرکت بوده، حال آن که طبق مقررات، مجموع تسهیلات و اعتبارات بانکی به شرکتها نباید بیشتر از ده برابر سرمایه ثبتی آنها باشد.

۱۸۰۵: میلیارد تومان، مبلغ تسویه نشده اعتبارات اسنادی شرکت امیرمنصور آریا

۲۱۹۹: میلیارد تومان، مبلغ خرید دیون شرکت امیرمنصور آریا توسط بانک ملی شعبه کیش

۲۸۴۵: میلیارد تومان، مبلغ کل تبانی این شرکت با بانک صادرات اهواز

  
نویسنده : میرزا قلی‌خان راپورتچی ; ساعت ۳:٥٤ ‎ب.ظ روز ٩ آبان ۱۳٩٠