جوراب نداشت بنده بی تقصیرم!

بجهة ماهنامه پیام زن قلمی گردید:

1- یوم پدر نزدیک است و جوراب فروشان، بیژامه دوزان و عرق چین و شال کمر بافان الیوم پای می کوبند و دست می افشانند؛ چرا که محصولات نم خورده سال گذشته آنان در این ایام چوب حراج خواهد خورد. بدین وسیله پیشاپیش از طبقه آسیب پذیر دست فروش هم دعوت به عمل می آید در روز ملی جوراب، اسب خود را زین و پاشنه ورکشند که ایام شادمانی فروش محصول است. بیت:

با این که من از وضع خودم دل گیرم

بی هدیه برای تو پدر می میرم!

در شهر به هر مغازه رفتم دیدم

جوراب نداشت بنده بی تقصیرم!

ضمناً به جمیع بانوانی که بعد از بزرگداشت پر و پیمان روز زن و دریافت شش دانگ هدیه و صرف شام در بهترین مطبخ شهر، حالا تصمیم گرفته اند مخارج روز پدر را صرف امور خیریه بنمایند متذکر می شود این کار نه تنها اجر اخروی در پی ندارد بلکه یحتمل موجبات مرگ زودرس شخص خیّر را فراهم خواهد کرد و اگر چنین نشود احیاناً پس از تحمل همسر دوم شوی خود چنین آرزویی خواهند کرد. از ما گفتن بود. کسانی که روز پدر را یوم الشک می دانند هم به ظنّ قوی دچار نقرس خواهند شد. جمیع مخدراتی هم که دنبال بیژامه دیجیطال با قابلیت ثبت وقایع برای شوهرانشان هستند تا در روز پدر با یک تیر دو نشان بزنند نیز احتمالاً به هپاتیت نوع بی مبتلا خواهند گردید.

2- احدی از قارئین جریده تلیفون کرده سوال نمود: پدر پسر شجاع و علی بابا پدر بودند یا پدران امروزی؟ فوراً پاسخ دادم که همه شان. گفت: پدر پسر شجاع راه به راه شیوه زیستن به او می آموخت ؛ امروز معدل خلوت پدران با فرزندانشان به زیر یک دقیقه در روز رسیده . این بچه که از خروس خوان تا بوق شامگاهی حیوانات ، سرش در شبکه های اجتماعی است کجا درس زندگی از پدر می آموزد ؟ گفتم حق با شماست. گفت: صبر کن. علی بابا که پا به پای سندباد در حوادث روزگار از او حمایت می کرد کجا و پدران امروزی کجا؟ گفتم اینها افسانه است. گفت: اگر افسانه است چرا تلفزیون تماشا می دهد ؟ گفتم این معرفی ایده آل هاست. گفت: بابا لنگ دراز هم ایده آل بود که تماشا دادند ؟ گفتم: نه اون سوتی بود. گفت: تریلوژی پدرخوانده چه ؟ گفتم آن مربوط دارد به سیاست. گفت: پس تلفزیون آش شله قلمکار است. ایده آل اش کجا بود؟ شما خودت از میان این آش، گوشت خود برگیر. گفتم : باز هم حق با شماست. گفت : ضمناً در کاغذ یومیه تان بنویسید به پدر و مادر کسی که در این جا آشغال می گذارد چه مربوط است که لعن نثار آنها می کنید؟ روح پدران و مادران رفته و مانده را با این عبارات موهن نیازارید؛ اگر عرضه دارید مچ آشغال گذارنده را بگیرید و چوب در آستینش کنید. پرسیدم: شما تحصیلات تان چه میزان است؟ گفت : اکابر. گفتم: احسنت. گفت : احسنت عربی است ؛ آفرینِ فارسی چه عیب دارد ؟ گفتم : آفرین ! بدرود گفت و مکالمه ختم نمود ؛ لیکن ذهن بنده تا این لحظه درگیر بصیرت این عوام است که هیچ جا نشانی ندارند. به گمانم این که در آخر الزمان بلای آسمانی نمی آید و مردم سوسک نمی شوند مربوط دارد به وجود چنین عناصری در مملکت. 

3- بیت:

مرد یعنی نوکر بی ادعا

مرد یعنی زایمان ِ بی صدا

مرد می زاید ولی معلوم نیست

طفلکی زاییده یک یا چند تا

مرد یعنی پول ، سفته ، چک ، برات

یا که قبض برق و گاز و آبفا

مرد حسّ خوب بابا بودن است

آی بابا دست خالی تو نیا

شاعر شعر فوق فعلاً مجهول الهویه، مجهول المکان و مفقود الاثر است. دعا بفرمایید رجعت بنماید.

4- پدر چیست؟ موجودی است که سر شب موظف است زباله جات را به خارج حمل نموده ، نیمه شب ها از خواب برخاسته ، کولر را خاموش نموده ، روی بچه را انداخته ، دعوای گربه ها را فیصله داده ، کله پاچه بار گذاشته ، دزد همسایه را تعقیب کرده ، گزمه و پاسبان کوچه باشد و خروس خوان، کمر بسته به کسب نانی از خانه خارج شده ، بعد مغرب رجوع نماید . این تعریف ، گرچه نارساست ولی عمومیت دارد مع الاسف.

مرد یعنی کار و کار و کار و کار

یک سره در شیفت های بی شمار

مثل یک چیزی میان منگنه

روز و شب از هر طرف تحت فشار

5- روز پدر روز شوهر نیز هست ؛ شوهرانی که به هر دلیل بچه شان نشده و از قضا پدر نشده اند. لذا تبریک به این دسته از غم دیدگان فراموش نشود. حتی الامکان گلریزان کنید تا بتوانند از موسسه رویان بچه بیاورند؛ یعنی بچه خودشان را بیاورند و از آنجا که هزینه های خلقت در موسسه رویان سر به آسمان می ساید مستدعی است بای نحو کان بی بچه ها را بچه دار کنید . راه کم هزینه تر مسافرت به خراسان و دریافت رایگان فرزند از شاه خراسان است . عده معتنابهی از ابنای این مملکت از همین طریق بچه دار شده اند.

6- این که می گویند مردان آنجلس بدون زن به کهف پناه جستند تا 300 سال به آرامش بخوابند حرف گزافی است چرا که اولاً گزارشی مبنی بر متاهل بودن جوانان مذکور نداریم و قرآن از آنان با عنوان فتیه یاد می کند که می توان حمل بر تجرد آنان نمود. ثانیاً معلوم است کسانی که این حرف را زده اند خود میانه شان با همسرانشان شکرآب است که خواب خوش به چشم شان نمی آید وگرنه برای آدمی که اخلاقش درست باشد خواب در منزل بهترین رویای عالم است به شرطی که بچه بگذارد.

7- باز هم مستفیض می شویم از شعر شاعران گمنام و هنرمندی که حق مطلب را درباره روز پدر به جا آورده اند:

امروز به نام پدران نام گرفت /  زن رفت و ز همسر خودش وام گرفت

هر مرد در این روز بدیدم، کادو / جوراب ، لباس زیر یا مام گرفت !

8- یادی هم بکنیم از پدرانی که سر به تیره تراب فرو برده اند و حق آن است که در روز پدر، یتیمانی چون من به زیارت آنها هم شتاب کنند لیکن هدیه، فقط خرما و حلوا و شیرینی دانمارکی نباشد؛ به گمانم اگر مرغ و مسمی و کباب و بریان به جهة آنان نذر کنید یحتمل روح شان که از دستپخت تکراری آشپزخانه بهشت آزرده است و هوس غذای خانگی کرده اند شادتر خواهد شد. الفاتحه مع الصلوات.#

  
نویسنده : میرزا قلی‌خان راپورتچی ; ساعت ۱٢:٢٥ ‎ق.ظ روز ۳۱ فروردین ۱۳٩٥